Re-integratie bij kanker
Als re-integratieconsultant bied ik werknemers en zelfstandig ondernemers bij kanker deskundige ondersteuning in hun re-integratie in het arbeidsproces. Hierbij begeleid ik ook werkgevers om samen een duurzame re-integratie te bereiken. In de begeleiding ligt de focus op het onderzoeken van de mogelijkheden. Dit draagt bij aan het hervinden van zelfvertrouwen. Op een positieve wijze geef ik praktische handvatten aan werknemers, zelfstandig ondernemers en werkgevers bij de (langdurige) gevolgen van de behandelingen na kanker.
www.re-turn.nl

Begeleiden bij verlies en rouw
Ik begeleid mensen bij verlies en rouw na een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan zijn bij overlijden van een dierbare, maar ook bij verlies van gezondheid, verlies van baan en bij echtscheiding. Ik bied op een professionele wijze emotionele en praktische ondersteuning in ieders unieke rouwproces.

Bedrijfsmaatschappelijk werk
Als bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteun ik werknemer én werkgever bij psychosociale problematiek. Denk hierbij aan: hoge werkdruk, contact met collega’s en leidinggevende, lastig vinden grenzen aan te geven. Maar ook privézaken zoals mantelzorg, zorg om kinderen, verlies van dierbaren, dreigende scheiding, financiële- en gezondheidsproblemen, balans werk-privé.
www.bmwvoorelkaar.nl

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
Ik begeleid mensen die last hebben van pesten, seksuele intimidatie of agressie op de werkvloer. Hierbij zorg ik voor een veilige omgeving, waarbij vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staat. Wij zoeken samen naar de meest optimale oplossing.